Clostridium difficile

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

Opmerking: Niet-ernstige CDI
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine po 250mg 4dd 10 dagen

Opmerking:

Ernstige CDI

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

fidaxomicine po 200mg 2dd 10 dagen

Opmerking: Ernstige CDI
Medicatie:

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Kritische situatie, zie opmerking.

Algemene opmerkingen

Stop zo mogelijk verantwoordelijk antibioticum, en isoleer patiënt.

Ernstige CDI: dosering vancomycine po 4 x 250 mg (4 x 125 mg heeft de voorkeur maar is in Nederland niet beschikbaar)

In geval van een kritische situatie waarin de orale toedieningsweg niet kan worden gebruikt (bv. bij ileus of toxisch megacolon) wordt geadviseerd om metronidazol i.v. te geven in een dosering van 3dd 500 mg, eventueel aangevuld met intraluminaal (via maag/duodenumsonde of clysma’s) toegediend vancomycine in een dosering van 4dd 500 mg.

Bij 1e relapse/recidief: herhaal behandeling. Omdat er bij een 1e recidief een grotere kans bestaat op een volgend recidief dan bij een 1e episode, kan, laagdrempeliger dan bij een 1e episode, een behandeling met fidaxomicine worden overwogen. 

Bij multipele recidieven - afbouwschema vancomycine:

  • eerste week na therapie 250 mg 4 dd 
  • tweede week 250 mg 2 dd
  • derde week 250 mg 1 dd
  • vervolgens nog 2 weken tweemaal per week vancomycine 250 mg po.

 

  • Alternatieven zijn fidaxomicine (hoewel de werkzaamheid van dit middel voor dit specifieke klinische probleem niet is onderzocht), of transplantatie donorfaeces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-330205.2
Bijgewerkt: 05/20/2021 - 15:23
Status: Published