ciprofloxacine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01M - Quinolone Antibacterials -> J01MA - Fluoroquinolones -> J01MA02 - Ciprofloxacin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Ciproxin

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 250mg 2 dd tot max. 750mg 2 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 400mg 2 dd tot max. 400mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Interval:
24 uur
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Interval:
24 uur
Renale eliminatie: 40-70%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: IV: geef aanvankelijk de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses; vervolgens eventueel doseren op geleide van de ciprofloxacinespiegel. Oraal: geef de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses.

Hemodialyse: IV: geef aanvankelijk de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses; vervolgens eventueel doseren op geleide van de ciprofloxacinespiegel. Oraal: geef de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses.

CAV / VVHD: IV: geef aanvankelijk de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses; vervolgens eventueel doseren op geleide van de ciprofloxacinespiegel. Oraal: geef de normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses.

Interacties

Interactie met (ATC): Interactie met: Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
R03DA04 - Theophylline
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie theofylline
Interactie met (ATC):
Interactie met:
ijzerzouten
Verwacht effect:
vermindering absorptie ciprofloxacine
Interactie met (ATC):
Interactie met:
aluminium- of magnesium bevattende antacida
Verwacht effect:
vermindering absorptie ciprofloxacine
Interactie met (ATC):
A02BX02 - Sucralfate
Interactie met:
Verwacht effect:
vermindering absorptie ciprofloxacine

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Praktische aanpak bij het voorschrijven van fluorchinolonen 

Praktische aanpak bij het voorschrijven van fluorchinolonen
Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/ernstige-bijwerkingen-van-fluorochinolonen

 

Metadata

Swab vid: M-498712.4
Bijgewerkt: 09/07/2021 - 12:53
Status: Published

Externe links
Categorie