influenza

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

Bij elke patient die opgenomen wordt met vermoeden op influenza:

 • Diagnostiek afnemen:
  • Keeluitstrijk voor influenza PCR (E-swab)
  • Sputum voor banale kweek
 • Therapie:
  Start oseltamivir in afwachting van de PCR, indien:

  • Symptomen korter dan 48 uur
  • Symptomen langer dan 48 uur en pneumonie: overweeg empirisch oseltamivir, afhankelijk van de ernst van het klinisch beeld en onderliggend lijden.
  • Bij immuungecompromitteerde patiënten wordt aanbevolen om laagdrempelig te starten.
 • Beëindig empirische oseltamivir behandeling indien de PCR voor influenza A virus en influenza B virus negatief is.
 • Bij verdenking op bacteriele pneumonie, start flucloxacilline (i.p.v. penicilline). 
  ​Indien Influenza PCR negatief, stop oseltamivir en switch naar penicilline.

De standaard behandelduur met oseltamivir is 5 dagen.

Indien geen klinische verbetering optreedt, contact opnemen met internist-infectioloog of arts-microbioloog.

 

Dosering oseltamivir:

 • GFR > 50 ml/min: 2dd 75mg p.o.
 • GFR > 30 – 50 ml/min: 2dd 30mg p.o.
 • GFR > 10 - 30 ml/min: 1dd 30mg p.o.
 • GFR ≤ 10 ml/min: Vermijden
 • CVVH: Eerste dag 2dd 75mg p.o., daarna 1dd 75mg p.o.
 • Intermitterende hemodialyse: 30mg p.o. toedienen na dialyse.
 • CAPD: 1-malig 30mg p.o.

Bron:

The pharmacokinetics and tolerability of oseltamivir suspension in patients on haemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis, Nephrol Dial Transplant, 2006: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16799169

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6996.2
Bijgewerkt: 02/15/2018 - 11:40
Status: Published