Home

Welkom bij het Antibioticaformularium van de Alrijne Zorggroep,

Het belangrijkste doel dat met het formularium wordt beoogd, is het bevorderen van rationeel voorschrijven van antibiotica. De keuzes in dit formularium zijn gebaseerd op het nationale antibioticaboekje van de SWAB. Het formularium geeft adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek'knop uitkomst. 

Op dit moment wordt gewerkt aan het Alrijne kinderformularium. Voor de kinderadviezen wordt tijdelijk verwezen naar de Nationale SWAB kinderadviezen: https://children.swabid.nl/  

Eventuele vragen en suggesties zien we graag tegemoet!

 

Masja Leendertse, arts-microbioloog

Pieter Knoester, ziekenhuisapotheker

Nathalie Delfos, internist-infectioloog

Machteld van der Feltz, internist-infectioloog

 

SNEL NAAR:

Onder tabblad 'Overig' staat informatie over TDM, b-lactam allergie en iv-po switch, flucloxacilline absorptietest, thuisbehandeling parenterale antibiotica thuis, vancomycine continue dosering, reserve en beperkt voorschrijfbare middelen

 

LINKS COVID-19: