pyelonefritis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg eenmalig

Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg eenmalig

Opmerking:

Bij allergie betalactam

Medicatie:

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 10 tot 14 dagen

+

gentamicine iv 5mg/kg eenmalig

Opmerking:

Bij allergie betalactam

Algemene opmerkingen

Langdurig behandelen met gentamicine wordt afgeraden.

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven, mits het lokale resistentiepercentage < 10% is. Als dit percentage > 10% is: start met een eenmalige gift aminoglycoside of langwerkend cefalosporine totdat de resistentiedata bekend zijn.

Overweeg dekking ESBL-producerende micro-organismen, middels meropenem 3dd 1 gram iv, indien:

  • hoog risico op infectie bij bekende kolonisatie/infectie met ESBL-producerend micro-organisme < 1 jaar.
  • verhoogd risico, bij recente (< 2 maanden) ziekenhuisopname in het buitenland.

Op dag 3: overweeg switch naar orale vervolgtherapie, o.g.v. kweekresultaten.

Vrouwen: 1e keus amoxicilline 3 dd 750 mg po

Behandelduur:
- vrouwen die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen
- alle andere behandelingen bij vrouwen: 10-14 dagen
- Bij mannen is de totale behandelduur 10-14 dagen (ciprofloxacine, of cotrimoxazol)

Behandelduur bij catheter:
- vrouwen zonder systemische verschijnselen: 5 dagen
- vrouwen met systemische verschijnselen: 10-14 dagen
- Bij mannen is de totale behandelduur 10-14 dagen (ciprofloxacine, of cotrimoxazol)

Let op: fluorchinolonen kunnen het risico op aorta-aneurysma en aortadissectie verhogen, vooral bij ouderen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-174314.5
Bijgewerkt: 03/25/2021 - 16:19
Status: Published